• ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ตร. ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

  • ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ตร. โครงการพิเศษภาคใต้
    ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ลำดับที่สอบได้จะแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัวด้วยตัวเอง
วันจันทร์ที่ 20 มี.ค.2560 ณ รร.นนก.